Imponująca rewitalizacja w Łodzi.

Generalnym wykonawcą I etapu inwestycji została firma Budimex. Prace rewitalizacyjne na terenie dawnego Monopolu Wódczanego obejmą renowację historycznych, niezwykłych pod względem architektonicznym, budynków dawnego Polmosu. Inwestor, firma Virako, zaprasza do nowych wnętrz już pod koniec 2018 roku.